رئیسی: به رغم تحریم‌ها و تهدید‌ها به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم
ویژه7 ماه پیش
رئیسی: به رغم تحریم‌ها و تهدید‌ها به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم