عبدالله ذلقی رییس شورای اسلامی شهر ازنا شد
اخبار شهرستان‌ها4 ماه پیش
عبدالله ذلقی رییس شورای اسلامی شهر ازنا شد